kami-tachi ni hirowareta otoko
kami-tachi ni hirowareta otoko