kossori kitaete sekai saikyou
kossori kitaete sekai saikyou